TÜM FAALİYET ALANLARIMIZ

Ulaştırma ve Altyapı Projeleri


 • Yollar, Karayolları ve Otoyollar
 • Demiryolları, Hızlı Tren Demiryolları, Metro
 • Köprü ve Tüneller
 • Limanlar
 • Havaalanları
 • Kentsel Altyapı

Enerji Projeleri, Doğalgaz ve Elektrik Dağıtımı


Tarım ve Sulama Projeleri

 • Barajlar
 • Sulama Sistemleri
 • Taşkın Koruma Yapıları
 • Su Nakil Hatları

Enerji ve Haberleşme Tesisleri

 • Hidro Elektrik Santralleri (HES)
 • Su Arıtma Tesisleri

Bina, Konut, Endüstriyel Tesis Projeleri


Binalar Toplu Konutlar

 • Bina Konut Projeleri, İş Merkezleri
 • Hastaneler, Okullar
 • Büyükelçilik Binaları

Turistik Tesisler

 • Otel, Motel ve Turizm Tesisleri
 • Eğlence Tesisleri

Sanayi Yatırımları

Liman ve Tersane

Endüstriyel Projeler

 • Fabrikalar Endüstriyel Tesisler
 • Boru Hatları

Savunma ve Askeri Tesisler

 • İdari Binaları ve Konutlar
 • C/B Patlamalara Dayanıklı Koruma Yapıları
 • RFI Koruma Tesisleri
 • Haberleşme ve Enerji

Çevreye Yönelik Projeler

 • Katı Atık Depolama
 • Kanalizasyon
 • Su Arıtma Tesisleri